Z życia przedszkola

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE DZIAŁANIA NA RZECZ ZDROWIA - Z DOŚWIADCZEŃ PRZEDSZKOLA.

Przedszkole PM nr 34 w Gliwicach to placówka , która propaguje zdrowy styl życia. Wyposaża swoich wychowanków w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia. Zdrowie dziecka to podstawowy warunek pomyślnego procesu wychowawczego. Dzieciństwo to taki okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego edukacja prozdrowotna pełni bardzo ważną rolę w procesie wychowania małego dziecka.
W naszym przedszkolu działamy na napisanym przez jedną z nauczycielek programie ekologicznym w ramach którego kształtujemy postawy proekologiczne i prozdrowotne; edukujemy dzieci z zakresu kształcenia świadomości ekologicznej oraz recyklingu ; budzimy wrażliwość na otaczającą przyrodę pokazujemy motywy i sposoby ochrony i kształcenia środowiska.
W ramach działań ekologicznych powstało kółko ekologiczne, które swe działania wyraziły biorąc udział w Programie Ekozespołów przez okres lat trzech. W ramach tego konkursu dzieci wraz z nauczycielką , a także rodzicami przeprowadziły szereg doświadczeń pokazujących jak oszczędzać wodę i prąd. Przeprowadzone zajęcia, doświadczenia i ankiety zostały w formie sprawozdania złożone w Katowicach w Regionalnym Ośrodku Metodycznym. Grupa dzieci biorąca udział w tym przedsięwzięciu została nagrodzona ekologicznymi torbami oraz ekologicznymi przysmakami. Każdy dzieciak dostał dyplom PRZYJACIELA ZIEMI.
W roku bieżącym inna grupa dzieci wzięła udział w IV edycji Wielkiego Konkursu Ekologicznego pt.„Drugie życie śmieci” organizowanego przez Buliba .pl. Temat śmieci , ich segregacji, a także recykling to temat szeroko opracowany w bieżącym roku. Zajęcia ekologiczne są przeprowadzane w sali gdzie dzieci mają możliwość poszerzyć wiedzę przyrodniczą, zwłaszcza dotyczącą przyrody chronionej, mają możliwość przeprowadzania prostych doświadczeń, poszerzyć wiadomości o zjawiskach przyrodniczych, a także o działalności człowieka, który w tak ogromnej mierze wpływa na przyrodę i zmiany w niej.
Nasze działania ekologiczne przejawiają się corocznym udziałem w Dniach Ziemi, Sprzątaniu Świata. Dzieci brały udział w III edycji Klubu Gaja „ Drzewo roku; w konkursie „Czyste powietrze wokół nas” -Program Przedszkolnej Edukacji Antynikotynowej organizowany we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną (rozumienie szkodliwości przebywania w zadymionym środowisku, w pomieszczeniach oraz szkodliwości palenia papierosów dla zdrowia człowieka): zorganizowaliśmy też konkurs we współpracy z innymi przedszkolami o tematyce zdrowotnej „ Urodziny marchewki” - dzień pomarańczowy”.
Przedszkole od kilku lat współpracuje z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w Gliwicach wzbogacając ofertę edukacyjną i wychowawczą placówki; współpracujemy również z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który systematycznie dostarcza nam prasy ekologicznej dzięki temu jesteśmy zawsze na bieżąco (Przyroda Polska, Zielona Liga).
Przedszkole uzyskało Certyfikat, ponieważ brało czynny udział w programie edukacyjnym dla przedszkolaków organizowanym przez Centrum Stomatologii Dziecięcej i Ortodoncji „AKADEMIA ZDROWEGO UŚMIECHU”, który miał na celu podniesienie poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki jamy ustnej oraz adaptację do wizyt w gabinecie stomatologicznym we współpracy z Polskim Radio Katowice.
Realizujemy także działania związane z elektroodpadami- dzieci wraz z rodzicami zbierają zużyte baterie i plastikowe nakrętki, dla wsparcia rehabilitacji niepełnosprawnego chłopca. W latach poprzednich przedszkole zbierało makulaturę, butelki plastikowe i puszki aluminiowe. Dochody z tych zbiórek w części wspierały Schronisko dla zwierząt w Gliwicach.
W ramach zajęć ekologicznych a także zdrowotnych dzieci wraz z nauczycielką przy wsparciu finansowym budżetu placówki założyły ogródek ziołowy, a także prowadzą ekologiczną hodowlę warzyw. Zioła są też wykorzystywane w naszej kuchni. Pracownicy kuchni też czynnie wspierają działania prozdrowotne i układają jadłospis z nowymi daniami, ekologicznymi urozmaicając wprowadzają nowości , które mają na celu zmianę przyzwyczajeń, podniesienie świadomości żywieniowej (pasta z avocado, ciasteczka zbożowe, różne owoce, jogurty owocowe, galaretki, suszone owoce i ich przetwory, herbatki ziołowe, pieczywo ciemne pełnoziarniste).
Ogród podzielony na kilka części (Mini Ogród Botaniczny, górka - skalnik z roślinnością trawiastą, boisko, górka trawiasta) sprawdza się w przeprowadzaniu zajęć o tematyce przyrodniczej (kształtuje pozytywny stosunek do roślin i zwierząt) i służy także jako teren zabaw ruchowych. Sukcesywnie wzbogacany ogród przedszkolny o nowe urządzenia służy do kształtowania i rozwijania sprawności fizycznej dzieci. Sprawność fizyczną dzieci rozwijają w zajęciach ruchowych przeprowadzanych w salach przedszkolnych w formie ćwiczeń gimnastycznych (różne metody np. Labana, Orffa, Sherborn), a także w czasie zajęć z gimnastyki korekcyjnej prowadzonej dla dzieci z wadami postawy.
Dbanie o rozwój fizyczny dzieci to zabawy w ogrodzie w każdej porze roku, wycieczki, spacery do pobliskiego lasu czy do pobliskich ogródków działkowych, zajęcia na basenie czy Grocie Solnej.
Ogród przedszkolny to teren na którym spotykamy się z całymi rodzinami w czasie Rodzinnych Festynów i imprez grupowych np. Pieczeniu ziemniaka.
W naszej placówce dbamy o wszechstronny rozwój naszych wychowanków, kształtujemy nawyki zdrowego odżywiania, kształtujemy nawyki i przyzwyczajenia higieniczno – zdrowotne, kształtujemy pozytywne postawy wobec otaczającego nas środowiska i wyposażamy w podstawowe wiadomości dotyczące zdrowia, zapoznanie z tym co sprzyja a co zagraża zdrowiu.

Personel przedszkola
Przedszkolowo.pl logo