Promocja przedszkola

Przedszkole Miejskie nr 34 im. Kubusia Puchatka(www.gliwice-puchatka.przedszkolowo.pl)

Osiągnięcia przedszkola:
• projekty realizujące zajęcia dodatkowe i specjalistyczne:
„Dłużej, więcej, lepiej- rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej', „Mam szansę pójść do przedszkola- dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej”
• programy zdrowotne i ekologiczne, program profilaktyki jamy ustnej pod patronatem Stomatologii Dziecięcej i Ortodoncji w Katowicach – Certyfikat,
• konkursy ekologiczne propagujące postawy proekologiczne: „Ekozespoły”, „Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny - Drugie życie śmieci”, „Drzewo Życia”itp.,
• konkursy muzyczne, taneczne, obcojęzyczne - Ogólnopolski Konkurs Piosenki Anglojęzycznej, Festiwal Piosenki Artystycznej, Ogólnopolski Konkurs Piosenki, Konkurs Piosenki Anglojęzycznej itp.,

Zapewniamy:
• udział dzieci i rodziców w programach przyjaznych rodzinie,
• organizację wycieczek i wyjazdów na zielone przedszkole,
• twórcze działania poprzez bezpłatne zajęcia dodatkowe: język angielski, język niemiecki, zajęcia muzyczno- rytmiczne, taniec towarzyski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia plastyczne, ekologiczne, matematyczne, teatralne, recytatorskie, czytelnicze,
• wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez: pomoc psychologiczno – pedagogiczną, logopedyczną, zajęcia wyrównawcze z terapią pedagogiczną, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, kształcenie specjalne.
Przedszkolowo.pl logo