Misja przedszkola

Misja przedszkola
Dajemy dzieciom możliwość :
- wszechstronnego rozwoju
- pracy z innymi
- kreatywnego myślenia
- twórczego działania
- uczestniczenia w ciekawych zajęciach

Ujednolicamy oddziaływania wychowawcze z domem rodzinnym w celu kształtowania właściwej pracy i sukcesów wychowawczych.

Wspieramy indywidualny rozwój dziecka poprzez różne formy pracy:
- edukację kulturową, edukację ekologiczno – przyrodniczą , edukację językową, edukację zdrowotną, doświadczenia.

Rozwijamy aktywność psychoruchową dziecka poprzez prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i zajęć dodatkowych przy integracji rodziców.

Spełniamy oczekiwania rodziców i dzieci.

Zdobywamy wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym i nowoczesnym metodom pracy.

Tworzymy działania wychowawcze oparte na rozwijaniu empatii, tolerancji i wzajemnej pomocy – równość szans

Proponujemy i uczestniczymy w atrakcyjnych zajęciach – języki obce, taniec towarzyski, warsztaty (np.: ekologiczno – przyrodnicze, rękodzieło, plastyczne, techniczne, matematyczne, informatyczne itp.)

Promujemy osiągnięcia dzieci i pracowników przedszkola.

Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym i poza lokalnym.

Aktywizujemy rodziców do udziału w życiu przedszkola.

Reedukujemy zaburzenia i wady wymowy (diagnoza, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna)
Przedszkolowo.pl logo