6-latki - p. Elżbieta T.

Wychowawczyni grupy : Elżbieta Tomala

PARĘ SŁÓW O WRZEŚNIU:

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, wzajemne poznawanie siebie. Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad. Poznanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich, oraz zasad ruchu drogowego.


TEMATYKA PAŹDZIERNIKA:

Jesień w sadzie.

Jesień na działce.

O sobie samym.

Nasze zmysły


Najważniejsze wydarzenia w grupie:

Obchody Dnia przedszkolaka
Spotkanie z Policją i Strażą Pożarną


Konkursy, wycieczki itp.

Spacery w pobliżu szkoły/przedszkola – zapoznanie z jej najbliższym otoczeniem.

Przedszkolowo.pl logo